1195 Sokak No:3 Sarnıç Gaziemir / İzmir +90 232 281 36 32 info@isikcam.com.tr

ZİYARETÇİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçilerimiz,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla IŞIK CAM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“Işık Cam”) tarafından fiziksel mekân güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması/takibi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz;“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere;ziyaretçi formları, araç kayıt defterleri, güvenlik kameraları, kurumsal iletişim hesapları ve cihazları ile kablosuz ağ bağlantısı gibi Şirketimize ait bilişim sistemleri vb. muhtelif kanallar aracılığıyla toplanmakta olup ilk paragrafta belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığı kuruluşlara (güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, hukuk vb. konularda) ve ilgili mevzuat gereği talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki talep ve başvurularınızıŞirketimize iletebilirsiniz.Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için müdürlüğümüzde ve sitemizde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı” inceleyebilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.